19.12.2018 Warszawa, Marcin Wicha w swoim mieszkaniu. Fot. Mikołaj Starzyński/Wikimedia/CC BY 4.0